รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
@Benjasiri Grand Ballroom 5th Floor, 20th-21st June 2020 ...for more information
ณ ห้องเบญจศิริแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 26 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Photogragh - B & W photograph of H.R.H. Prince Kitiyakara Voralaksana, the Prince of Chanthaburi and Princess Chandaburi, size 16.5x21.5 cm. Also Royal letter dated 14 July R.S. 119 to Krom Muen Wachirayan advising that Director's report had been published in the Royal Gazette. (2)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและพระชายา ขนาด 16.5x21.5 ซม. ยังมีลายพระหัตถ์ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ร.ศ. 119 ถึงกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทูลให้ทราบว่ารายงานผู้อำนวยการได้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาด้วย (2)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 26 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction, 20th-21st June 2020 ; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price