รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 93 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 93    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 7.2.77 corresponding to 7 May 1934 on both side franking with 56 values of court fee stamps in total of 1,487 baht paying oblige 6 baht, verdict 10baht, sue 6 baht and court fee 1,465 baht. Stamps in block, strip and single included 14 Court Fee bi-colour high deno 80baht, 2 Erawan 40baht, 7 Erawan 20baht, 12 Erawan 10baht, 2 Erawan 4 baht and 19 Erawan 1baht. All tied by “Yu Ti Tam” single ring cancellation dated 7.2.77. Rare usage on document of high value 80Baht. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 7.2.77 ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 1934 ทั้งหมดด้านผนึกแสตมป์ฤชากรรวมทั้งสิ้น 56 ดวง รวมเป็นเงิน 1,487 บาท เพื่อจ่ายค่าบังคับ 6 บาท, ค่าตัดสิน 10 บาท, ค่าฟ้อง 6 บาท และค่าขึ้นศาล 1,465 บาท แสตมป์ที่ผนึกเป็นบล็อค แถว และ ดวงเดี่ยว ประกอบด้วยแสตมป์ฤชากรสองสี ราคา 80 บาท 14 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 40 บาท 2 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 20 บาท 7 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 10 บาท 12 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 4 บาท 2 ดวง และช้างสามเศียร ราคา 1 บาท 19 ดวง ทั้งหมดประทับตราวงกลมชั้นเดียว “ยุติธรรม” วันที่ 7.2.77 สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 93 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price