รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 68 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 68    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books included 1. 1967 - “Thailand and 2nd World War” by Prof. Direk Chai-Nam Vol 1 and Vol. 2 ; 2. 1957 - “Rama VI Honorary Honour” by S. Wattasnases; 3. 1962 - “Royal Visit to U.S.A. B.E. 2503” by Vibhavadi Rangsit ; 4. “Royal Institute Dictionary B.E. 2493” 4th Edition 1960. All books in Thai text. Softbound or hardbound cover. Size 14x18 cm. -19x26 cm. Also included 1988 Diary with illustrations of H.M. King Chulalongkorn and H.M. King Bhumibol. F.(5)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2510 - “ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2” โดยศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม เล่ม 1 และเล่ม 2 ; 2. 2500 - “เกียรติคุณ พระมงกุฎเกล้า” โดย สวัฒนเศรษฐ์; 3. 2505 - “เสด็จพระราชดำเนิน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503” โดย หม่อมจ้า วิภาวดี รังสิต; 4. “พจจานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493” พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503 ทุกเล่มเป็นภาษาไทย ปกอ่อนหรือปกแข็ง ขนาด 14x18 ซม. -19x26 ซม. ยังมีสมุดบันทึกประจำวัน 2531 มีภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช F.(5)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 68 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price