รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 12 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 12    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
French Newspaper 1900 “Le Petit Journal” issued 8 April 1900, 9 September 1900, 30 September 1900, 25 November 1900 and 2 December 1900 with pictures in colour of “The Pavillion of Indo-China”, “The Pavillion of Japan”,”The Paviliion of British-India”,”The Pavillion of China”,and “The Pavillion of French-India” respectively. All nicely housed on sunken cards. (5)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส 2443 “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2443, 9 กันยายน 2443, 30 กันยายน 2443, 25 พฤศจิกายน 2443 และ 2 ธันวาคม 2443 มีภาพสี “ศาลาอินโดจีน”, “ศาลาญี่ปุ่น”,”ศาลาอังกฤษ - อินเดีย”,”ศาลาจีน”, และ “ศาลาฝรั่งเศส - อินเดีย” ตามลำดับ ทั้งหมดติดกรอบบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (5)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 12 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price