รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 23 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 23    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Map - 1739 Map of India and Southeast Asia by Eman Bowen and overseen by W.A. Bachiene. Size 42x34 cm. housed in wooden frame size 66x57 cm. Very interesting. (1)
แผนที่ - 2282 แผนที่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Eman Bowen และควบคุมดูแลโดย W.A. Bachiene ขนาด 42x34 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 66x57 ซม. น่าสนใจ (1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 23 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price