รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
@Benjasiri Grand Ballroom 5th Floor, 20th-21st June 2020 ...for more information
ณ ห้องเบญจศิริแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Found 2880 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Royal Holograph Letter - Rama VI's holographed letter dated 10 October R.S. 129 (B.E. 2453) from Suan Dusit Palace to Phraya Sri signed in Thai “Siammin (Rama V)”. Content acknowledge receipt of newspaper clippings and article about China therein in deep detail. Letter size 12.5x20 cm.and embossed emblem of Suan Dusit Palace in multicolour. On left side 2 punched holes. Aging and stained but still fine. Rare. (1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 6 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) จากพระราชวังดุสิตถึงพระยาศรี ลงพระปรมาภิไธย “สยามมินทร์” ขนาดจดหมาย 12.5x20 ซม. และมีสัญลักษณ์สวนดุสิต เนื้อหาตอบรับหนังสือพิมพ์ที่ตัดมาและเนื้อหาเกี่ยวกับประทศจีนมีข้อความชัดเจน ขนาดจดหมาย 12.5x20 ซม. และบนซ้ายปั้มนูนสัญลักษณ์สวนดุสิตหลากสี ด้านซ้ายเจาะรู 2 รู เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดี หายากมาก(1)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 21,000

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter No.19/48 dated 30 April B.E. 2514 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Klai Kangwon Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and center folded. Very interesting. F.(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขาจำนวน 1 ฉบับ ที่ 19/48 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระราชวังไกลกังวล ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับกลาง น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 8,200

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Lot of 2 autographed letter No. 9/30 dated 4 April B.E. 2509 and No. 12/23 dated 4 April B.E. 2514 signed by H.M. King Bhumibol. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Klai Kangwon Palace, size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Small hole on upper left corner and center folded. Very interesting. F(2) 
พระราชหัตถเลขา - กลุ่มพระราชหัตถเลขาจำนวน 2 ฉบับ ที่ 9/30 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2509 และที่ 12/23 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2514 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระราชวังไกลกังวล ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับกลาง น่าสนใจมาก F(2)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 12,500

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
Royal Menu - Lot of 6 Royal Menu in the reign of King Rama IX at different venue such as Vietnam. Very good condition, Very rare. (6)
เมนูรายการพระกระยาหาร - กลุ่มเมนูรายการพระกระยาหารจำนวน 6 ใบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสถานที่ต่างๆ เช่น เวียตนาม สภาพดีมาก หายากมาก (6)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Royal Menu & Royal Program: It was organized by Their Majesties King Bhumibol & Queen Sirikit. The Royal Menu printed in French in reception for President of France, H.E. Jacques Chirac & wife on 17th February 2006 including programme of music to be performed by Royal Thai Navy Orchestra. Hard cover, 4 pages, small size 10x14cm. The front cover emboss Garuda national symbol. The Royal Program of Thai classical dances in beautiful leaflet in reception for Their Majesties King & Queen of Malaysia on 19 February 2013. The both events held at Chakri Throne Hall. Fine condition & rare. (2)
รายการพระกระยาหารและสูจิบัตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น โดยรายการพระกระยาหารจัดพิมพ์ด้วยภาษาฝั่งเศส เป็นงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายฌัก ชีรักและภริยา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 พร้อมด้วยรายชื่อเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารเรือ พิมพ์บนปกแข็ง จำนวน 4 หน้า ขนาดเล็ก 10x14ซม. หน้าปกพิมพ์นูนภาพครูฑ ส่วนสูจิบัตรการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นแผ่นพับสวยงาม เพื่อถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งทั้งสองงานจัดขึ้นที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สภาพดีและหายาก (2)

Auction Result for LOT NO:55:   unsold

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Sarakadee magazine - Lot of 30 copies of Sarakadee Magazine from Vol. 10 April B.E. 2537 to Vol. 26 February B.E. 2554 with few duplicates. Good condition. Low starting price, average around 35 Baht/copy. F.(30)
วารสารสารคดี - กลุ่มวารสารสารคดี 30 ฉบับ จากปีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2537 ถึงปีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีซ้ำบางฉบับ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำเฉลี่ยฉบับละ 35 บาท F.(30)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 1,300

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Stationary - Lot of 9 double-folded paper sheet size 18x11.5 cm. upper left embossed in gold & colour the monogram of H.M. Queen Sri Savarindra. Very fine. (9)
เครื่องเขียน - กลุ่มเครื่องเขียน 9 แผ่น กระดาษพับสองทบ ขนาด 18x11.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายปั้มนูนสีและทองงพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี สภาพดีมาก (9)

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Stationary - Stationary thick card embossed in gold King Rama VII's monogram and wording “Menu”, size 11x17 cm. Fine. (1)
เครื่องเขียน - เครื่องเขียนกระดาษแข็งปั้มนูนสีทองพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 7 และอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “Menu” ขนาด 11x17 ซม. สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:58:   unsold

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Telegram - Lot of 2 telegrams included 1. Telegram dated 7/1/16 to Chao Phraya Sadet in Bangkok on Royal Telegraphs form. And 2. Telegram on dated 1/12/2481 from Bangkok to HRH Chulachakrabongse at Hua Hin. Fine. F.(2)
โทรเลข - กลุ่มโทรเลข 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. โทรเลขลงวันที่7/1/16 ถึงเจ้าพระยาพระเสด็จ กรุงเทพฯ บนกระดาษโทรเลขกรุงสยาม และ 2. โทรเลขลงวันที่ 1/12/2481 จากกรุงเทพฯ ถึงพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หัวหิน บนกระดาษโทรเลขสยามสภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:59:   unsold

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Ticket - Ticket to See the Wheel Race organized by Scout, National Guard Division , sold at 1 Baht. Upper left purple rubberstamp showing signature, National Guard Dvision and also on reverse. It was also a lottery to win prize. Size 17x12 cm., on top 2 insect holes at center and 4-folded otherwise very fine condition. Rare. F.(1)
ตั๋ว - ตั๋วเข้าดูการแข่งขันล้อเลื่อน จัดโดยกองเสนารักษาดินแดน จำหน่ายในราคาฉบับละ 1 บาท มุมบนด้านซ้ายและด้านหลังประทับตรายางสีม่วงคำว่า ยกกระบัตร กองเสนารักษาดินแดน และยังเป็นฉลากชิงเงินรางวัลอีกด้วย ขนาด 17x12 ซม., ด้านบนตรงกึ่งกลางมีรูแมลง 2 รู มีรอยพับ มีรอยพับ 4 รอยมิฉะนั้นสภาพดีมาก หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 4,000

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Trading Cards - 1900's Lot of Liebig cards “La vie au Siam”, “Veneration Des Animaux” & “Arbuckle Bros. Coffe Co.”, total 8 pcs., each size around 10.5x7cm., very fresh, VF(8)
บัตรสินค้า - กลุ่มบัตรสินค้า “La vie au Siam”, “Veneration Des Animaux” และ “Arbuckle Bros. Coffe Co.” รูปภาพเกี่ยวกับประเทศสยาม รวม 8 ใบแตกต่าง ขนาดประมาณ 10.5x7 ซม. สภาพดีมาก VF.(8)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 2,500

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Tramway original ticket by “Bangkok Tramway Co. Ltd.” Circa 1887-1910 on brown paper printed in bi-lingual (Siamese-English) in black valued at 6 Atts, ticket size 40x45mm, number “9999” & large “12” at center in red, reverse advertisement in Siamese. Also Tramway original ticket by “Siam Electricity Co., Ltd.” on gray paper printed in bi-lingual in black values 4Atts, ticket size 40x45 mm. number “36748” & large “7” at bottom in red. The first tramway was opened during Rama V's reign in 1887 using horse drawn system and later by electricity. The tickets are still in amazing perfect condition, a scarce historic item. (2)
ตั๋วรถรางสมัยรัชกาลที่ 5 ชนิดราคา 3อัฐ โดยบริษัทรถรางกรุงเทพฯ กระดาษน้ำตาลพิมพ์สีดำสองภาษา ไทย-อังกฤษ ขนาดตั๋ว 40x45มม. หมายเลข “8888” & เลข “8” สีแดงตรงกลาง ด้านหลังโฆษณาเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีตั๋วรถรางโดยบริษัทไฟฟ้าสยาม กระดาษสีเทาพิมพ์สีดำสองภาษา ชนิดราคา4อัฐ ขนาดตั๋ว 40x45มม. หมายเลข “36748” & เลข “7” สีแดงที่ด้านล่าง (รถรางสายแรกเปิดใช้ในสมัย ร.5 พ.ศ.2430 โดยใช้ม้าลากตัวรถ ต่อมาใช้ไฟฟ้า) ตั๋วทั้งสองใบนี้ยังอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ที่สมบูรณ์มากๆ เป็นชิ้นสะสมประวัติศาสตร์ที่หายากชิ้นหนึ่งของไทย (2)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 7,600

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Pocket Book - Lot of pocket books size average 13x18 cm. in total of over 150 books of miscellaneous topics.Mostly fine. Low starting price. Less than 7 Baht/book. F.(150+)
พอคเค็ทบุ๊ค - กลุ่มพอคเค็ทบุ๊คขนาดเฉลี่ย 13x18 ซม. รวมกว่า 150 เล่มในหัวข้อต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ เล่มละไม่ถึง 7 บาท F.(150+)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 2,100

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - “Pramaha Chanok” large book without medal. Size 31x39 cm. Fine condition. (1)
หนังสือ พระมหาชนก เล่มใหญ่สีแดงแต่ไม่มีเหรียญ ขนาด 31x39 ซม. สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 2,400

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books painted big book in colour, one without text about a lady and another with text aobut flowers. Size 11x20 cm., thickness 5 cm., all pages continue folded book. Good condition. F.(2)
หนังสือ - หนังสือขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป้นภาพวาด เล่มหนึ่งไม่มีตัวอีกษรเกี่ยวกับหญิงสาว อีกเล่มหนึ่งมีตัวอักษรเกี่ยวกับดอกไม้ ขนาด 11x20 ซม. หนา 5 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดีF.(2)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 2,000

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 12x18 cm., thickness 3 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 12x18 ซม. หนา 3 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 3,000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 3 books included 1. 1996 Chinese cigarette cards catalog; 2. 1994 “100 Years of Vietnam Paper Currency”, and 3. 2000 “Siam-Thai Millennia”. Colourful illustrations. Good reference books. F.(3)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1996 Chinese cigarette card catalog; 2. 1994 “100 Years of Vietnam Paper Currency”, และ 3. 2000 “Siam-Thai Millennia”. ภาพประกอบสี สวยงาม หนังสืออ้างอิงที่ดีเยี่ยม F.(3)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 3,100

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books included 1. 1967 - “Thailand and 2nd World War” by Prof. Direk Chai-Nam Vol 1 and Vol. 2 ; 2. 1957 - “Rama VI Honorary Honour” by S. Wattasnases; 3. 1962 - “Royal Visit to U.S.A. B.E. 2503” by Vibhavadi Rangsit ; 4. “Royal Institute Dictionary B.E. 2493” 4th Edition 1960. All books in Thai text. Softbound or hardbound cover. Size 14x18 cm. -19x26 cm. Also included 1988 Diary with illustrations of H.M. King Chulalongkorn and H.M. King Bhumibol. F.(5)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2510 - “ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2” โดยศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม เล่ม 1 และเล่ม 2 ; 2. 2500 - “เกียรติคุณ พระมงกุฎเกล้า” โดย สวัฒนเศรษฐ์; 3. 2505 - “เสด็จพระราชดำเนิน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503” โดย หม่อมจ้า วิภาวดี รังสิต; 4. “พจจานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493” พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503 ทุกเล่มเป็นภาษาไทย ปกอ่อนหรือปกแข็ง ขนาด 14x18 ซม. -19x26 ซม. ยังมีสมุดบันทึกประจำวัน 2531 มีภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช F.(5)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 3,600

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 50+ miscelenous topics included 15 each of Chinese text, 10 each of English text such as “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” by Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” by Melanie Chew, etc. and 25 Thai text included “Legend of Thai Television” by Jumnong Rungsikul, “Sampeng: History of Chinese Communities in Bangkok” by Supang Chunvanich, etc. Both hardbound and softbound copy. Size 12x16 cm. to 28x38 cm. Excellent condition. F.(50+)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือหลากหลายเรื่องราวประมาณ 50+ เล่ม ประกอบด้วยหนังสือภาษาจีน 15 เล่ม, หนังสือภาษาอังกฤษ 10 เล่ม เช่น “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” โดย Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” โดย Melanie Chew, เป็นต้น และเป็นภาษาไทย 25 เล่ม ประกอบด้วย “ตำนานโทรทัศน์ไทย” โดย จำนง รังสิกุล, “สำเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ” โดย สุภางค์ จันทวานิช เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 12x16 ซม. ถึง 28x38 ซม. สภาพดีมาก F.(50+)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 1,000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 7 books and 1 notebook included 1. 1973 “The Third Crown Prince” by Lions Club Of Bangkok (Dusit); 2. 1972 “Biography of Chao Khun Norara (Tham Thamwitkako)” by Karun Hemvanich; 3. 1974 “Poem Praise of the King Rama IX” by Kua Nakorn, etc. Four hardbound covers and two softbound cover. Notebook “Royal Regalia” by Telephone Organization of Thailand. Fine. F.(8)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 7 เล่มและสมุดบันทึก 1 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2516 “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช องค์ที่ 3” โดยสโมสรไลออนส์ดุสิต; 2. 25152 “ประวัติท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ” โดยการุณย์ เหมวนิช; 3. 2517 “เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยเกื้อ นคร, เป็นต้น ปกแข็ง 4 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม บันทึก “สิริราชภัณฑ์” โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สภาพดี F.(8)

Auction Result for LOT NO:70:   unsold

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 8 books included 1. 2006 “Erotic Manga” edited by Ikari Studio; 2. 2005 “A Shite History of Nearly Everything” by A. Parodt; 3. “The Bikini Book” by Kelly Killoren Bensimon; etc. Mostly softbound cover. Inspection suggested. F.(8)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2006 “Erotic Manga” แก้ไขโดย Ikari Studio; 2. 2005 “A Shite History of Nearly Everything” โดย A. Parodt; 3. “The Bikini Book” โดย Kelly Killoren Bensimon; เป็นต้น ส่วนใหญ่ปกอ่อน ควรตรวจสอบ F.(8)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 1,000

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book & Magazine - Lot of over 150 magazines and magazines of various topics. Size average 18x25 cm. Good condition. Inspection sugested. (150+)
หนังสือและวารสาร - กลุ่มวารสารต่างๆ ส่วนใหญ่สกุลไทย กว่า 150 ฉบับ หัวข้อหลากหลาย ขนาดเฉลี่ย 18x25 ซม. สภาพดี ควรตรวจสอบ (150+)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 2,100

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 80000   Approx: € 2285  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 22 May R.S. 113 No. 3327 signed by H.R.H. Krom Luang Pichit Preechakorn affixed single 1 Chang on 1 Salung (#FG-0114) paid for supreme court's verdict by defendant. The stamp was tied by court cancellation with Thai text reads “9 July R.S. 113 verdict fee paid by defendent in amount of 1 Chang”. Fine. Rare. F.(1)
เอกสาร- เอกสารศาลลงวันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 113 ที่ 3327 ลงพระนามโดยกรมหลวงพิชิตปรีชากร ผนึกอากรแสตมป์ ชนิดราคา 1ชั่ง บน 1 สลึง (#FG-0114) จ่ายค่าคำตัดสินโดยจำลย แสตมป์ประทับตราศาลและมีอักษรไทยอ่านได้ว่า “วันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ราชการคำตัดสินของนายโทนราคา 1 ชั่ง สภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 370,000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 1 December R.S. 113 corresponding to 1 December 1894 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40 Baht on 1 Sik in black (Blakeney #FG-0112), tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. High value usage on document very rare. F.(1)
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 1894 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0112) ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ แสตมป์อยู่ในสภาพดี อากรราคาสูงบนเอกสารหายากมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 165,000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
Document - Sentence No. 74/115 of Civil Court of Agricultural dated 16 July R.S. 115 corresponding to 16 July 1896 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20 Baht on 1 Sik in black (Blakeney #FG-0111), tied by handstamp of Kasem Rajsupavadee Civil Court. Stamps in good condition. Upper left corner minor fault. High value usage on document very rare. F.(1)
เอกสาร - คำพิพากษาที่ 74/115 ของศาลแพ่งส่วนเกษตร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ร.ศ. 115 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 1896 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0111) ประทับด้วยตราของศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี แสตมป์อยู่ในสภาพดี มุมบนซ้ายแหว่งขาด อากรราคาสูงบนเอกสารหายากมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 125,000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Bureaucrat Case dated 29 January R.S. 111 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110)x3 surcharged in black in vertical strip of 3, General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101)x1 surcharged in black, General Revenue First Issue 1 salung(#FG-0004) pair and General Revenue First Issue 1 Tical(#FG-0006) in vertical strip of 3. Document nearly split in two parts but reinforced by hinges. Inspection highly recommended. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีหลวง ลงวันที่ 29 มกราคม ร.ศ. 111 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1 ซีก(#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ เป็นแถวแนวตั้ง 3 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว(#FG-0101)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง(#FG-0004) คู่หนึ่ง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท(#FG-0006) แถวนอนตั้ง 3 ดวง เอกสารเกือบขาดเป็นสองส่วนแต่ปิดฮินท์ป้องกันไว้ ควรตรวจสอบอย่างยิ่ง (1)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 110,000

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 12 March R.S. 115 corresponding to 12 March 1896 affixed with 2 each General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sik in black (Blakeney #FG-0107), totally 8Baht paying the Sentence fee, tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. F.(1)
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 12 มีนาคม ร.ศ. 115 ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 1896 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0107) 2 ดวง รวม 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ แสตมป์สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 160,000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Document - Appeal Court's document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sio in red (Blakeney #FG-0106) on 26 July R.S. 115 corresponding to 26 July 1896 paying the court fee. Stamps in good condition. Red surcharge usage on document very rare. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (Blakeney #FG-0106) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ร.ศ. 115 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 1896 เพื่อจ่ายค่าขึ้นศาล แสตมป์อยู่ในสภาพดี ตัวพิมพ์แกห้สีแดงบนเอกสารหายากมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 130,000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Document - Court of Appeals' document dated - 10 May R.S. 112 affixed with General Revenue First issue - Revalued 4 baht on 1 seeo (FG-0105) surcharged in black, tied by 2 handstamp of Court of Appreals-Civil Case and one large single-ring in orange ink. Right and bottom of stamp stained. Fine. Rare. Inspection sugested. F.(1)
เอกสาร - เอกสารของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 ซีก (FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์-คดีราษฎร 2 ตรา และตราวงกลมชั้นเดียวตราใหญ่สีส้ม ด้านขวาและด้านล่างของแสตมป์เป็นสนิม สภาพดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 98,000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 12 May R.S. 114 corresponding to 12 May 1895 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sik 2 lines frameless overprinted in red (Blakeney #FG-0109), tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. Upper left corner minor fault. Upper right tied by “SANAM SATIT YUTTITHAM APPEAL COURT” handstamp dated 23 May R.S. 114. Usage of 2 lines frameless overprinted in red on document very rare. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ร.ศ. 114 ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม 1895ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก เป็น 2 บรรทัดไม่มีกรอบ ตัวพิมพ์แก้สีแดง (Blakeney #FG-0109)ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ แสตมป์อยู่ในสภาพดี มุมบนซ้ายแหว่งขาด มุมบนขวาประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” วันที่ 23 พฤษภาคม ร.ศ. 114 ตัวพิมพ์แก้สีแดง 2 บรรทัดไม่มีกรอบ บนเอกสารหายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 280,000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Court of Justice's document dated 4 February R.S. 111 corresponding to 4 February 1893 of which on 11 May R.S. 112 affixed by prosecutor 3 each 2 Baht on 1 Sio First Issue(#FG0104) totally 6 Baht paying for examining witness tied by Court of Justice Civil Case's cancellation. And on 25 June affixed by defendant block of 6 First Issue 1 Tical(#FG-0006) paying forexamining witness tied by Court of Appeals Civil Case cancellation. The latter stamp damage and the right of document fault but still fine. Rare. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - เอกสารของศาลสถิตย์ยุติธรรมลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 111 ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1893 ซึ่งวันที่ 11 พฤษภาคม ร.ศ.112 ภายโจทย์ผนึกแสตมป์ชนิดราคา 2บาท บน 1เสี้ยว (#FG0104) 3 ดวง รวม 6 บาท สำหรับค่าสืบพยาน ประทับตราศาลยุติธรรมคดีราษฎร และวันที่ 25 มิถุนายน ฝ่ายจำเลยผนึกอากรแสตมป์ชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0006) บล็อคหก สำหรับค่าสืบพยาน ประทับตราศาลอุทธรณ์คดีราษฎร แสตมป์ดวงหลังชำรุดและด้านขวาของเอกสารมีตำหนิแต่สภาพดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 92,000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Civil Court - Revenue affixed with General Revenue First Issue 1 Salung (Blakeney #FG-0004) and General Revenue First Issue - Revalued “หนึ่งบาท”(1 Baht) on 1 Sik in red, tied by handstamp of Civil Court - Revenue. Stamps in good condition. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลแพ่ง - สรรพากร ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1สลึง (Blakeney #FG-0004) และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคาหนึ่งบาท บน 1ซีก ตัวแก้พิมพ์สีแดง ประทับตราศาลแพ่ง - สรรพากรแสตมป์อยู่ในสภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 74,000

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
Document - Appeal Court's document affixed with General Revenue First Issue - 1 Baht (Blakeney #FG-0005)x3, General Revenue First Issue - Revalued 1 Att on 1 Sio in black (Blakeney #FG-0101)x8, General Revenue First Issue - Revalued 4 Atts on 1 Sio in black (Blakeney #FG-0105), and Agriculture Tax 2 salung, tied by handstamp of Appeal Court Civil Case. Stamps in good condition. Upper left corner minor fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ผนึผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - ราคา 1บาท (Blakeney #FG-0005)x3 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1อัฐ บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0101)x8 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4อัฐ บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0105), และอากรค่านา 2 สลึง , ประทับตราของศาลอุทธรณ์คดีราษฎร แสตมป์อยู่ในสภาพดีมุมบนด้านซ้ายมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 200,000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - 1889 Land Deed of Uthaitanee dated 10 June R.S. 109 affixed with General Revenue First Issue 1 tical revalued 6 tical (#FG-0201) and stamped with large and small seals in red. Size 22x24 cm. Upper left with 2 punching holes. Fine. F.(1)
โฉนดตราจอง - 2433 โฉนดตราจองแขวงเมืองอุไทยธานี ลงวันที่ 10 มิถุนายน ร.ศ. 109 ผนึกอากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก ราคา 1บาทแก้ราคาเป็น 6 บาท (#FG-0201) และประทับตราแดงขนาดใหญ่ เล็กหลายตราด้วยหมึกสีแดง ขนาด 22x24 ซม. มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 2 รู สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Long Green Revenue – 1899 Court Fee 1Att-80b. (#FC-1001-12) monocolour complete set of 12 values and 1b.-80b.(#FC-1101-80) bi-colour complete set of 6 values. Fine used. Nicely housed on 2 album pages. F.(18)
อากรศาล - 2442 ฤชากร ราคา 1อัฐ-80บ. (#FC-1001-12) สีเดียว ครบชุด 12 ดวง และราคา 1บ.-80บ.(#FC-1101-80) สองสี ครบชุด 6 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 2 แผ่น F.(18)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 36,000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue Changing in currency single killer bar and narrow surcharge monocolour included 1st. on 1Att, 5st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 8Atts, 25st. on 10Atts, 25st. on 16Atts, 25st. on 16Atts double killer bar. And Surcharged “Baht” monocolour included 1b. on 10b., 1b. on 20b., bi-colour included 1b. on 20b., 4b. on 10b., 4b. on 40b., 5b. on 10b., and 30b. on 40b. Totally 14 values. Fine used. Nicely housed on 2 exhibit pages. F.(14)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ สีเดียว ประกอบด้วย ราคา 1สต. บน 1อัฐ, 5สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 10อัฐ, 25สต. บน 16อัฐ, 25สต. บน 16อัฐ เส้นขีดฆ่าคู่ และแก้ราคา “บาท” สีเดียว ได้แก่ 1บ. บน 10บ., 1บ. บน 20บ., วสองสีได้แก่ 1บ. บน 20บ., 4บ. บน 10บ., 4บ. บน 40บ., 5บ. บน 10บ., และ 30บ. บน 40บ. รวมทั้งสิ้น 14 ดวง ใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 2 แผ่น F.(14)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 15,500

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue satang surcharge double killer bar monocolour 7 pairs and 2 singles included 1st. on 1Att, 5st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 4Atts, 10st. on 8Atts, 10st. on 4Atts, 25st. on 8Atts, 25st. on 8Atts, and 1b. on 20b. Some varieties seen. Fine used. Nicely housed on 1 exhibit page. F(16)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ สีเดียว จำนวน 7 คู่และ 2 ดวงเดี่ยว ประกอบด้วย 1สต. บน 1อัฐ, 5สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, 10สต. บน 4อัฐA, 25สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 8อัฐ, และ 1บ. บน 20บ. มีตัวตลกด้วยใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น F(16)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 5,000

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue satang surcharge single killer short bar monocolour 12 pairs included 1st. on 1Att (1 close satang), 1st. on 1Att (1 wide Satang), 1st. on 2Atts (1 close Satang), 1st. on 2Atts (1 wide Satang), 5st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 4Atts, 10st. on 8Atts (10 close Satang), 10st. on 8Atts (10 wide Satang), 25st. on 8Atts, 25st. on 10Atts, and 25st. on 16Atts. Fine used. Nicely housed on 1 exhibit page. F(24)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว สั้น สีเดียว 12 คู่ ประกอบด้วย ราคา 1สต. บน 1อัฐ (1 ชิดสตางค์), 1สต. บน 1อัฐ (1 ห่างสตางค์), 1สต. บน 2อัฐ (1 ชิดสตางค์), 1สต. บน 2อัฐ (1 ห่างสตางค์), 5สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ (10 ชิดสตางค์), 10สต. บน 8อัฐ (10 ห่างสตางค์), 25สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 10อัฐ, และ 25สต. บน 16อัฐ ใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น F(24)

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 5,000

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue Changing in currency single killer bar both short and long monocolour values included 25st. on 8Atts (C-7), 25st. on 8Atts (C-10), 25st. on 8Atts (E-8), 25st. on 10Atts (C-7), 25st. on 10Atts (C-10), 25st. on 10Atts (E-8), 25st. on 16Atts (C-7), 25st. on 16Atts (C-10), and 25st. on 16Atts (E-8). Totally 9 horizontal pairs and every pair with one error “๒” dropped. Nicely housed on 1 exhibit page. Used. Fine. F(18)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ทั้งสั้นและยาว สีเดียว ประกอบด้วย ราคา 25สต. บน 8อัฐ (C-7), 25สต. บน 8อัฐ (C-10), 25สต. บน 8อัฐ (E-8), 25สต. บน 10อัฐ (C-7), 25สต. บน 10อัฐ (C-10), 25สต. บน 10อัฐ (E-8), 25สต. บน 16อัฐ (C-7), 25สต. บน 16อัฐ (C-10), และ 25สต. บน 16อัฐ (E-8). รวมทั้งสิ้น 9 คู่แนวนอนและทุกคู่มีตัวตลก “๒” dropped หนึ่งดวง ใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น F.(18)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 10,000

more details

LOT NO: 90    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue Changing in currency single killer bar monocolour 7 pairs and each pair with one variety of karan included 1st. on 2Atts, 1st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 8Atts, 10st. on 8Atts, and 25st. on 16Atts. Fine used. Nicely housed on 1 exhibit page. F(14)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ทั้งสั้นและยาว สีเดียว 7 คู่แนวนอนและแต่ละคู่มีตัวตลกการันต์หนึ่งดวง ประกอบด้วย ราคา 1สต. บน 2อัฐ, 1สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, และ 25สต. บน 16อัฐ ใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น F(14)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 4,000

more details

LOT NO: 91    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Revenue - Court Fee 10st. on 4Atts (FC-1405) double killer bar, error with surcharge double. Fine used. Rare. F.(1)
อากร - ฤชากร 10สต. บน 4อัฐ (FC-1405) เส้นขีดฆ่าคู่ ตลกตัวพิมพ์แก้ราคาพิมพ์ซ้ำ ใช้แล้ว สภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 30,000

more details

LOT NO: 92    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Revenue - Court Fee 1st. on 1Att (FC-1501) single killer bar in horizontal pair, error with mis-perforation. Fine used but several insect holes. Rare. F.(2)
อากร - ฤชากร 1สต. บน 1อัฐ (FC-1501) เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว คู่แนวนอน ตลกตัวแนวนอนปรุรูเคลื่อน ใช้แล้วแต่มีรูแมลงหลายรู สภาพดี หายาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 25,000

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 7.2.77 corresponding to 7 May 1934 on both side franking with 56 values of court fee stamps in total of 1,487 baht paying oblige 6 baht, verdict 10baht, sue 6 baht and court fee 1,465 baht. Stamps in block, strip and single included 14 Court Fee bi-colour high deno 80baht, 2 Erawan 40baht, 7 Erawan 20baht, 12 Erawan 10baht, 2 Erawan 4 baht and 19 Erawan 1baht. All tied by “Yu Ti Tam” single ring cancellation dated 7.2.77. Rare usage on document of high value 80Baht. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 7.2.77 ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 1934 ทั้งหมดด้านผนึกแสตมป์ฤชากรรวมทั้งสิ้น 56 ดวง รวมเป็นเงิน 1,487 บาท เพื่อจ่ายค่าบังคับ 6 บาท, ค่าตัดสิน 10 บาท, ค่าฟ้อง 6 บาท และค่าขึ้นศาล 1,465 บาท แสตมป์ที่ผนึกเป็นบล็อค แถว และ ดวงเดี่ยว ประกอบด้วยแสตมป์ฤชากรสองสี ราคา 80 บาท 14 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 40 บาท 2 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 20 บาท 7 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 10 บาท 12 ดวง, ช้างสามเศียร ราคา 4 บาท 2 ดวง และช้างสามเศียร ราคา 1 บาท 19 ดวง ทั้งหมดประทับตราวงกลมชั้นเดียว “ยุติธรรม” วันที่ 7.2.77 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 330,000

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 28.3.30 corresponding to 28 June 1911 franking with Long Green Court Fee monocolour 40baht in multiple of 25(5x5) totally 1,000 baht paying the court fee All stamps tied by “Yu Ti Tam” single ring cancellation dated 28.3.30. Various faults and perforations stained but still fine. Rare for large multiple. Inspection suggested. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 28.3.30 ผนึกอากรตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2454 ผนึกอากรฤชากรสีดียว ราคา 40 บาท บล็อคใหญ่ 25(5x5) ดวง รวมเป็นเงิน 1,000 บาทเพื่อจ่ายค่าขึ้นศาล ทั้งหมดประทับตราวงกลมชั้นเดียว “ยุติธรรม” วันที่ 28.3.30 มีตำหนิหลายแห่งและเป็นสนิมตามรอยปรุแต่สภาพยังดี ควรตรวสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 150,000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Document - Civil Court of Pratoomthani's document dated 17 October 1924 to Land Registration Department of same province, mixed franking with Court Fee Revalued 30b. on 40b.(#FC-1802) bi-colour and a pair of 25st. on 16Atts(#FV-1509) and Erawan 2x1b.(#FC-3204) and 5b.(#FC-3206), totally 37.50b. paying for map making process 16b., drawing map 20b. and other 1.50b. Tied by “Land Registration Pratoomthani” rubberstamp in red. Upper left corner torn out but still fine. Rare. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลจังหวัดประทุมธานี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2467 ถึงนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดเดียวกัน ผนึกอากรแสตมป์ ฤชากรแก้ราคา 30บ. บน 40บ.(#FC-1802) สองสี และราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FV-1509) หนึ่งคู่ และชุดเอราวัณ ราคา 1บ.(#FC-3204) 2 ดวงและราคา 5บ.(#FC-3206) รวมเป็นเงิน 37.50บ. จ่ายค่าทำแผนที่ 16บ., ค่าเขียนแผนที่ 20บ. และอื่นๆ 1.50บ. ประทับตรายาง “หอทะเบียนที่ดิน ประทุมธานี” สีแดง มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดแต่สภาพยังดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 165,000

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed 40 Baht Court Fee First Issue (#FC-1011) in strip of 4, 20 Baht Court Fee First issue (#FC-1010) in strip of 6, 40 Baht Court Fee Second Issue (#FC-2109) and 1 Baht on 20 Baht (#FC-1702) in total of 285 Baht paying for court fee. Also affixed a pair of 40Baht Court Fee First Issue (#FC-1011) totally 80Baht paying for judment fee. All tied by Court of Justice cancellation dated 2.5.58. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 40บาท (#FC-1011) แถวแนวนอน 4 ดวง , แสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 20 บาท (#FC-1010) แถวนอน 6 ดวง, แสตมป์ฤชากรชุดสองชนิดราคา 40 บาท (#FC-2109) และชนิดราคา 1บาท บน 20บาท (#FC-1702) รวมทั้งสิ้น 285 บาทจ่ายค่าขึ้นศาล นอกจากนี้ยังผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 40บาท (#FC-1011) หนึ่งคู่ รวมเป็นเงิน 80 บาท จ่ายค่าตัดสิน ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมลงวันที่ 2.5.58 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 32,000

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - 1944, a receipt handwritten on tablet paper dated 27 October 1944 issued at Chiang Tung bearing a Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue value 10st. stamp to show that the tax had been paid. Document size 19x15.5 cm. Good condition and nicely arranged on one ablum page. F.(1)
เอกสาร - 2487, ใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นบรรทัด ลงวันที่ 27 ตุลาคม เอกสาร - 2487 ออกที่เชียงตุง ผนึกอากรแสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า ราคา 10สต. เพื่อแสดงว่าได้จ่ายภาษีแล้ว เอกสารมีขนาด 19x15.5 ซม. สภาพดีและจัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีทประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 5,000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 19.1.2466 mixed franking with Erawan Court Fee 4baht for sue charge and 60 baht for court fee paying by Court Fee 10 baht revalued 5baht bi-colour in strip of but missing 5 values missing as of torn out. All stamps tied by “Yu Ti Tam” single ring cancellation dated 19.1.66. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 19.1.2466 ผนึกอากรฤชากรช้างสามเศียร ราคา 4 บาท จ่ายค่าฟ้อง และค่าขึ้นศาล 60 บาท จ่ายโดยการผนึกอากรฤชากรสองสี 10 บาทแก้เป็น 5 บาท เป็นแถว แต่แสตมป์หายไป 5 ดวง ทั้งหมดประทับตราวงกลมชั้นเดียว “ยุติธรรม” วันที่ 19.1.66 (1)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 7,200

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 100 documents such as Sale Land Contract issued in the reign of Rama V to Rama IX affixed stamps totally over 850 values. Stamps involved included Long Green, Long Green Revalues, Erawan, Musician, etc. Documents mostly fault but still good condition. Very interesting. Average around 2.30THB./stamp or 20THB/document. Inspection suggested. F.(100)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำชึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม100 ฉบับ แสตมป์ที่ติดทั้งหมดกว่า 850 ดวง แสตมป์ที่ใช้เช่น ฤชากร ฤชากรแก้ราคา เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น เอกสารส่วนใหญ่มีตำหนิแต่สภาพยังดีอยู่ น่าสนใจ เฉลี่ยดวงละ 2.30 บาทหรือ 20 บาท/แผ่น ควรตรวจสอบ F.(100)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 4,400

more details

LOT NO: 100    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 12 documents such as Sale Land Contract issued in the reign of Rama VII to Rama IX affixed stamps totally over 300 values. Stamps involved included Long Green, Long Green Revalues, Erawan, Musician, etc. Documents mostly fault but still good condition. Various documents affixed with large multiple as Erawan 1b. block of 25(5x5), Erawan 10b. block of 30(10x3), etc. Very interesting. Average around 6.50THB./stamp. Inspection suggested. F.(100)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำชึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม100 ฉบับ แสตมป์ที่ติดทั้งหมดกว่า 850 ดวง แสตมป์ที่ใช้เช่น ฤชากร ฤชากรแก้ราคา เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น เอกสารส่วนใหญ่มีตำหนิแต่สภาพยังดีอยู่ เอกสารหลายฉบับติดอากรแสตมป์บล็อคใหญ่ๆ เช่น ช้างสามเศียร ราคา 1บ. บล็อค 25(5x5), ช้างสามเศียร ราคา 10บ. บล็อค 30(10x3), เป็นต้น น่าสนใจ เฉลี่ยดวงละ 6.50 บาท ควรตรวจสอบ F.(100)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 7,000
Found 2880 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction, 20th-21st June 2020 ; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price