รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
@Benjasiri Grand Ballroom 5th Floor, 20th-21st June 2020 ...for more information
ณ ห้องเบญจศิริแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Found 2880 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
Ancient Document- old ancient hand written on 3 large vellums on thre different content stories. In the document, it indicates the year 1761 corSt. Mary London. When unfolded, the document has a size 28”x44”. When folded, size 9”x10”, very well preserved condition. Needing expert to verify the ancient texts. More close inspection highly recommended. (1)
Ancient Document- old ancient hand written on 3 large vellums on thre different content stories. In the document, it indicates the year 1761 corSt. Mary London. When unfolded, the document has a size 28”x44”. When folded, size 9”x10”, very well preserved condition. Needing expert to verify the ancient texts. More close inspection highly recommended. (1)

Auction Result for LOT NO:1:   unsold

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - “Sceneries of Thailand” set of 50 cards, issued by British-American Tobacco Co., Ltd. Fine. F.(50)
รูปยาซิกาเร็ท - ชุด “วิวในประเทศไทย” ครบชุด 50 ใบ ออกโดยบริษัท British-American Tobacco Co., Ltd. สภาพดี F.(50)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 3,000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - “Temples in Thailand” set of 50 cards, issued by British-American Tobacco Co., Ltd. Fine. F.(50)
รูปยาซิกาเร็ท - ชุด “วัดในประเทศไทย” ครบชุด 50 ใบ ออกโดยบริษัท British-American Tobacco Co., Ltd. สภาพดี F.(50)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 4,200

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - Album housed cigarette cards released in early 1900's included British Royal Family, Thai Classic, Movie Stars, Vessels, etc. Also China's cigarette company. Mostly not complete set. Fine. Inspection suggested. F.(1 album)
รูปยาซิกาเร็ท - อัลบั้มใส่รูปยาซิกาเร็ทที่ออกในต้นทศวรรษ 1900's ประกอบด้วย ราชวงศ์อังกฤษ, ไทยคลาสสิค, ดาราภาพยนตร์, เรือ, เป็นต้น ยังมีรูปยาซิกาเร็ทที่ออกโดยบริษัทของจีน ส่วนใหญ่ไม่ครบชุด สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 album)

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 1600   Approx: € 45  Download Blank POST-BID
Cigarette card: An album of cigarette cards titled “Bilder Deutscher Geschichte (Pictures of German History)” printed in 1936. Softbound cover, size 24x31 cm. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 1 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท ชื่อ “Bilder Deutscher Geschichte (Pictures of German History)” พิมพ์ในปี 1936 ปกอ่อน ขนาด 24x31 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   unsold

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Lot of 2 albums of cigarette cards. One album titled “The Famous Adventures of Munchhausen and Don Quixote” and another titled “German Culture Pictures”. Hardbound cover, size 24x31 cm. F.(2)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 2 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท เล่มหนึ่งชื่อ “The Famous Adventures of Munchhausen and Don Quixote” และอีกเล่มหนึ่งชื่อ “German Culture Pictures” ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม. F.(2)

Auction Result for LOT NO:6:   NO LOT

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Cigarette Cards - Lot of cigarette cards showing National Flags and Arms totally 48 pcs included Thai flag and Garuda. Fine. (1 lot)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรวมรูปยาซิกาเร็ทภาพธงชาติและตราแผ่นดิน รวม 48 ใบ มีธงชาติไทยรวมอยู่ด้วย สภาพดี F.(1 รายการ)

Auction Result for LOT NO:7:   unsold

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 4600   Approx: € 131  Download Blank POST-BID
Cigarette cards: Lot of 2 albums housed cigarette cards included “Orden” published by Waldorf-Astoria, Munich, featuring German orders and medals from the Middle Ages up though the Weimar period (1920s). total 287 cards & “BILDER DEUTSCHER GESCHICHTE (Pictures of German History)”, Yr.1936, total 200 cards, Very nice. F.(2)
รูปยาซิกาเรตการ์ด: กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเรตการ์ด 2 เล่มครบชุด ประกอบด้วย “Orden” ผลิตโดย Waldorf-Astoria, Munich เกี่ยวกับเหรียญและเครื่องราช จำนวน 287 ใบ และ “BILDER DEUTSCHER GESCHICHTE ภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติเยอรมัน จำนวน 200 ใบ สีสันสวยงาม F.(2)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Dictionary - 1896 “Saripotpasathai” Dictionary of 3 languages “Siamese French English” by D.J.B. Pallegoix revised by J.L. Vey. Hardbound cover, size 22x29 cm. Text in Siamese, French, and English, 1,163 pages without illustrations. Portion of front cover split from the book but still fine. Aging. (1)
พจนานุกรม - 2439 “ศรีพจน์ภาษาไทย” พจนานุกรม 3 ภาษา “ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ” โดย D.J.B. Pallegoix แก้ไขโดย J.L. Vey ปกแข็ง ขนาด 22x29 ซม. เป็น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ หนา 1,163 หน้า ไม่มีภาพประกอบ บางส่วนของปกหน้าขาดจากตัวหนังสือแต่สภาพยังดี แต่เก่าแก่ (1)

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
Document - Letter No. 4/133 dated 25 June B.E. 2460 from Scout Chief of Staff to Treasurer of Scout Procurement Department informed that the request of 1,500 Baht for maneuvers bullet had been approved. Letter with emblem of Scout Chief of Staff on upper left corner size 8”x10”. Small hole on upper left corner and two-folded. Very interesting. F.(1) .
เอกสาร - จดหมายที่ 4/133 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460 จากเสนาธิการเสือป่าถึงนายคลังเงินกรมยกกระบัตร์ แจ้งให้ทราบว่าคำขอเบิกเงิน 1,500 บาทค่ากระสุนซ้อมรบได้รับการอนุมัติแล้ว กระดาษหัวจดหมายมีสัญลักษณ์กรมเสนาธิการเสือป่าอยู่มุมบนด้านซ้าย ขนาด 8”x10” มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ และมีรอยพับ 2 รอย น่าสนใจมาก F.(1) .

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 4,000

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - Radiogram Form dated 17 February B.E. 2488 from Military Governor of Thai Occupation of Burma Chiang Tung to Department of Alliance Coordination in Bangkok. Contents about paying transportation to many government officials withdrawn and Ministry of Finance to transfer money. Very interesting. Fine. F.(1)
เอกสาร - กระดาษเขียนข่าวสื่อสารลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 จากข้าหลวงทหารสหรัถไทยเดิมถึงกรมประสานงานพันธมิตร กรุงเทพฯ เรื่องการจ่ายเงินค่าพาหนะให้ข้าราชการที่ถอนกลับจำนวนมากและให้กระทรวงการคลังโอนเงิน น่าสนใจ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
French Newspaper 1900 “Le Petit Journal” issued 8 April 1900, 9 September 1900, 30 September 1900, 25 November 1900 and 2 December 1900 with pictures in colour of “The Pavillion of Indo-China”, “The Pavillion of Japan”,”The Paviliion of British-India”,”The Pavillion of China”,and “The Pavillion of French-India” respectively. All nicely housed on sunken cards. (5)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส 2443 “Le Petit Journal” ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2443, 9 กันยายน 2443, 30 กันยายน 2443, 25 พฤศจิกายน 2443 และ 2 ธันวาคม 2443 มีภาพสี “ศาลาอินโดจีน”, “ศาลาญี่ปุ่น”,”ศาลาอังกฤษ - อินเดีย”,”ศาลาจีน”, และ “ศาลาฝรั่งเศส - อินเดีย” ตามลำดับ ทั้งหมดติดกรอบบนกระดาษแข็งอย่างสวยงาม (5)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 8,000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Identification Certificate - Identification Certificate dated 26 January 1949 issued to Danish lady by Immigration Division in Bangkok on paper size 18.5X24.5 cm. bearing GARUDA on top. Six folds. Fine. F.(1)
ใบสำคัญแสดงรูปพรรณ - ใบสำคัญแสดงรูปพรรณลงวันที่ 26 มกราคม 2492 ออกให้สุภาพสตรีชาวเดนมาร์ก ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ขนาดกระดาษ 18.5X24.5 ซม. มีครุฑอยู่ด้านบน พับหกทบ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:13:   unsold

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Label - Lot of 2 sheets of Post & Telegraph Department label with different garuda in sheet of 20(4x5), size 19.5x17 cm. and 20x17 cm. respectively. Fine. F.(2 sheets)
ตราผนึก - ตราผนึกกรมไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 2 แผ่น มีรูปครุฑแตกต่างกัน มี 20(4x5) ป้าย ขนาด 19.5x17 ซม. และ 20x17 ซม. ตามลำดับ สภาพดี F.(2 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 1,000

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Lot of 20 picture postcards showing temples, royal barge, etc. Unused. Fine. F.(20)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 20 ใบ เป็นภาพวัด เรือพระราชพิธี เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(20)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 1,000

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Lot of over 50 picture postcards mostly in Rama's reign of which 21 pictures taken by J. Antonio and 34 pictures by others showing view of Bangkok, elephant, etc. Mostly unused. Some duplicates. Some aging but still in good condition. Inspection suggested. F.(50+)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพกว่า 50 ใบ ส่วนใหญ่นัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลงานของ J. Antonio 21 ใบ และช่างภาพอื่นๆ อีก 34 ใบ เป็นภาพวิวในกรุงเทพฯ ช้าง เป็นต้น ส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ มีซ้ำบ้าง เหลืองเก่าเก็บบ้างแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(50+)

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Lot of used and unused picture postcard over 45 cards included 6 cards by Y. Ebata, 7 cards by J. Antonio, 3 cards by Robert Lenz, etc. Average less than 250THB./card. Fine. F.(45+)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ ใช้แล้วและยังไม่ใช้ รวมกว่า 45 ใบ ประกอบด้วย 6 ใบโดย Y. Ebata, 7 ใบโดย J. Antonio, 3 ใบโดย Robert Lenz เป็นต้น เฉลี่ยต่ำกว่าใบละ 250บาท สภาพดี F.(45+)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 22,000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Lottery - Lot of 370 lotteries released in period 1966. Fine. Low starting price, less than 10 Baht per piece. F.(370)
ล็อตเตอรี่ - กลุ่มล็อตเตอรี่ 370 ใบ ออกจำหน่ายในช่วงปี 2509 สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมาก ใบหนึ่งไม่ถึง 10 บาท F.(22)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 7,600

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
Lottery - Pair of lotteries dated 16 April 2544, error with the upper and lower bearing different number i.e. upper number “930959” and lower number “912959”. Unusual. Normal pair provided for comparison. Fine. F.(2+2)
สลากกินแบ่ง - สลากกินแบ่งงวดวันที่ 16 เมษายน 2544 ตลกหมายเลขใบบนและใบล่างแตกต่างกัน ใบบนหมายเลข “930959” และใบล่างหมายเลข “912959” ผิดปรกติ คู่ปรกติให้ไว้เพื่อเปรียบเทียบ สภาพดี F.(2+2)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Magazine - “The World To-day” magazine Vol. XI week ending August 24th, 1918 . A weekly review supplement to “The Great War” Magazine. Front cover showing portrait of King Rama VI with caption “A FAR-EASTERN ALLY OF CIVILISATION : THE KING OF SIAM”. Good for reference. (1)
นิตยสาร - “The World To-day” เล่มที่ 11 สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2461 วิจารณ์รายสัปดาห์สำหรับนิตยสาร “The Great War” ปกหน้าเป็นภาพพระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 6 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ “A FAR-EASTERN ALLY OF CIVILISATION : THE KING OF SIAM” เหมาะสำหรับอ้างอิง (1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 4,100

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Magazine - Le Patriote Illustre No. 5th week of February 1968 with front cover illustrates the portrait of Queen Sirikit. Good condition. Very interesting. (1)
วารสาร - Le Patriote Illustre ฉบับสัปดาห์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 1968 ปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระราชินีนางเจ้าสิริกิติ์ สภาพดีมาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 2,000

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Magazine - Lot of 3 “STANDARD” No. 966 July 3 1965, No. 968 July 17 1965, and No. 971 August 7 1965. All with front cover illustrates the portrait of Queen Sirikit. Good condition. Very interesting. (3)
วารสาร - กลุ่มวารสาร “STANDARD” 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที 966 วันที่ 3 กรกฎาคม 1965, ฉบับที่ 968 วันที่ 17 กรกฎาคม 1965, และฉบับที่ 971 วันที่ 7 สิงหาคม 1965 ทุกฉบับปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระราชินีนางเจ้าสิริกิติ์ สภาพดีมาก น่าสนใจ (3)

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Map - 1739 Map of India and Southeast Asia by Eman Bowen and overseen by W.A. Bachiene. Size 42x34 cm. housed in wooden frame size 66x57 cm. Very interesting. (1)
แผนที่ - 2282 แผนที่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Eman Bowen และควบคุมดูแลโดย W.A. Bachiene ขนาด 42x34 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 66x57 ซม. น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 14,500

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Mirror Magazine “Mirror” Vol. 1, No. 29, April 30, 1950 with picture of H.M. Queen Rambhai Barni and H.R.H. Princess Kalayani. Aging but still fine. F.(1)
นิตยสาร Mirror - นิตยสาร Mirror ปีที่ 1 ฉบับที่ 29 วันที่ 30 เมษายน 1950 ภาพปกเป็นพระสาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 2400   Approx: € 68  Download Blank POST-BID
Mixture Lot of collection cards and document. included 1900-1910, Liebig card 8 set of 6 cards each plus 1 Thai card, picture postcard “Thai stamp”, Arbuckle coffee card picture “Map of Thailand” & News, pre-1900 news announcement issuance of Thai gold coin in Eng language house in wooden frame; (1 Lot) Sold as is.
กลุ่มคอลเลคชั้นบัตรภาพและเอกสาร ประกอบด้วย ปีค.ศ.1900-1910, บัตรภาพยี่ห้อ Liebig จำนวน 8 ชุด แต่ละชุดมี 6 ใบ พร้อมบัตรภาพเกี่ยวกับประเทศไทยอีก 1 ใบ, ไปรษณีย์บัตรรูปแสตมป์ไทย และบัตรภาพจากกาแฟยี่ห้อ Arbuckle coffee รูปแผนที่ประเทศไทย 1 ใบ และเอกสารข่าวช่วงประมาณปีพ.ศ.2403-2430 เป็นข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการผลิตเหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่ 4 ใส่ในกรอบไม้ (1 รายการ) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 3,800

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Photogragh - B & W photograph of H.R.H. Prince Kitiyakara Voralaksana, the Prince of Chanthaburi and Princess Chandaburi, size 16.5x21.5 cm. Also Royal letter dated 14 July R.S. 119 to Krom Muen Wachirayan advising that Director's report had been published in the Royal Gazette. (2)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและพระชายา ขนาด 16.5x21.5 ซม. ยังมีลายพระหัตถ์ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ร.ศ. 119 ถึงกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทูลให้ทราบว่ารายงานผู้อำนวยการได้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาด้วย (2)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 4 reproduced photographs showing 1. King Rama I to King Rama VII, 2. King Rama V, King rama VI and King Rama VII, 3. King Rama V, King rama VI and King Rama VII and their Queens, and 4. King Rama VII and Queen. Size 10x14 cm. housed on cardboard size 17x22.6 cm. Very interesting. F.(4)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์จัดทำขึ้นใหม่จำนวน 4 ภาพ ประกอบด้วย 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7, 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7, 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7และสมเด็จพระราชินี, และ 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระราชินี ขนาด 10x14 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 17x22.6 ซม. น่าสนใจ F.(4)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of over 100 B&W photograph of Royal Family included Rama V to Rama IX. Fine. Inspection suggested. F.(100+)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์กว่า 100 ภาพเกี่ยวกับราชวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(100+)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 17,000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W Group photograph of 4 gentlemen included Mr. Douglas Fairbanks (second from left), Mr. Tuan Yawaprapas, Thailand first movie narrator and first cartoonist (third from left), and others. Size 23x28 cm., housed on The Siam Photo Studio brown cardboard size 35x45 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายหมู่ขาวดำสุภาพบุรุษ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายดักลัส แฟร์แบงส์ (ที่สองจากซ้าย) นายต่วน ยาวะประภาษ นักพากษ์หนังและนักเขียนภาพการูตูนคนแรกของไทย (ที่สามจากซ้าย) และคนอื่นๆ ขนาด 23x28 ซม., ปิดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาลของห้างสยามจำลองลักษณ์ ขนาด 35x45 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:29:   unsold

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of General Chao Phraya Pitchayontayothin (Um Phichentiyayothin) with his signature. Size 20x27 cm. mounted on Arunlak Photo Studio cardboard size 29x39 cm. This photo was given to The Kanchanaburi Military Paper Factory, Royal Thai Survey Department, to commemorate the visit on 8th October B.E. 2481. Torn, scratched, wrinkled and reinforced by tape. Inspection suggested. (1)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายขาวดำ พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม พิชเยนทรโยธิน) พร้อมลายเซ็นต์ ขนาด 20x27 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งของฉายาอรุณลักษณ์ สี่กั๊กเสาชิงช้า ขนาด 29x39 ซม. ภาพนี้ให้โรงงานกระดาษทหารกาญจนบุรีของกรมแผนที่ เพื่อที่ระลึกในการที่ได้มาดูที่โรงงานนี้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2481มีรอยขาด ขีดข่วน ยับ และปะเทปไว้ ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Mom Chao Kalyanawongprawit Prawit,size 13x20 cm. mounted on R. Lenz cardboard size 23x33.5 cm. and housed in wooden frame size 29x39 cm. Under the photo bearing handwriting and signature “KALYANAWONG”. Rare. (1)
ฉายาลักษณ์ - ฉายาลักษณ์ขาวดำ หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร ในพระราชพิธีโสกันต์ ขนาด 13x20 ซม. บนกระดาษแข็งของห้องภาพ R. Lenz (แลนซ์ แล บริษัท กรุงสยาม) ขนาด 23x33.5 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 29x39 ซม. ใต้ภาพมีลายมือเขียนและลายเซ็นต์ “กัลยาณวงษ” หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 56,000

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Queen Elizabeth II, Prince Philip Duke of Edinburgh size 28x36 cm. on cardboard size 30x42 cm. On cardboard bearing the signatures of Their Majesties in black ink. This photograph was bestowed to Halifax Shipyards according to the included original letter dated 19th July 1976. Very interesting. F.(1+1)
ภาพถ่าย - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2, เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ขนาด 28x36 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 30x42 ซม. บนกระดาษแข็งใต้ภาพมีพระปรมาภิไธยของทั้งสองพระองค์ด้วยหมึกสีดำ ภาพนี้ได้พระราชทานให้ บริษัท Halifax Shipyards ตามจดหมายต้นฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 1976 ที่แนบมาด้วย น่าสนใจ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 88,000

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 175000   Approx: € 5000  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Rama VI in round shape of 9.5 cm. in diameter and mounted on hard card size 13.5x13.5 cm. Signed Maha Vajiravudh 1907 on the card and on reverse in handwritten reads “The King Of Siam given to the Dean of Gloucester”. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6 ขาวดำ ตัดเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 13.5x13.5 ซม. ด้านหน้ามีพระปรมาภิไธยเป็นภาษาอังกฤษ Maha Vajiravudh 1907 บนกระดาษแข็ง ด้านหลังมีลายพระหัตถ์ “The King Of Siam given to the Dean of Gloucester” (1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 175,000

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photogtraph of Patriarch Krom Luang Wachirayannawong (Chuen Noppawong) Wat Bowonniwet, Ratchaworawihan (1945-58), size 8.5x12.5 cm. mounted on cardboard size 17x24.5 cm. and housed in wooden frame size 19.5x27.5 cm. (1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายขาวดำ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นพวงศ์) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (2488-2501) ขนาด 8.5x12.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 17x24.5 ซม. และใส่ในกรอบไม้ขนาด 19.5x27.5 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 3,000

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 3 B&W photograph of H.M. Queen Sirikit. All on reverse rubberstamped in red “Conferred for charity on the Red Cross Day 1959, All rights reserved”. Fine. F.(3)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถขาวดำ 3 ใบ ด้านหลังของทุกใบ ประทับตรายางด้วยหมึกสีแดง “พระราชทานเพื่อการกุศล ในงานวันกาชาด 2502 สงวนสิทธิ์” สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 3 colour photographs of Her Royal Highness Prince Chulabhorn and her husband, Size 12x16 cm. mounted in cardboard size 21.5x26cm. On cardboard underneath of one photo bearing wording “giving to Nong & Ning, giving to Puen & Nong” and signed by both. Also on the second photo shown signatures of both. Fine. F.(3)
พระฉายาบักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์และพระสวามี ร.ท. วีระยุทธ ดิษยะศริน รวม 3 ภาพ ขนาด 12x16 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 21.5x26 ซม. บนกระดาษแข็งต็ภาพๆ หนึ่งมีข้อความว่า “ให้น้อง & หนิ่ง, ให้เพื่อนและน้อง”และลายเซ็นต์ของทั้งสอง อีกภาพหนึ่งมีแต่ลายเซ็นต์ของทั้งคู่ สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 11,000

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 3 photographs of King Bhumibol, 4 photogtaphs of Queen Sirikit, 2 Beauty pageant photos, and others totally 25 photos. Size 3.5”x5” - 7”x5”. Mostly B&W. Very interesting. (25)
ภาพถ่าย - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 ใบ, พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี 4 ใบ, นางส่าวไทย 2 ใบ และอื่นๆ รวม 25 ภาพ ขนาด 3.5”x5” - 7”x5” ส่วนใหญ่เป็นภาพขาวดำ น่าสนใจ (25)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 2,000

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of over 70 B&W photographs of Beauty Pegeants and Miss Thailand. Also included 1948 Beauty Pegeant book illustrated all participants and their brief biography published by the Oranizer of Miss Thailand Contest. This book no cover. (1 lot)
รูปถ่าย - กลุ่มรูปถ่ายขาวดำกว่า 70 ภาพของผู้เข้าประกวดนางงามและนางสาวไทย ยังมีหนังสือไม่มีปก มีภาพและประวัติอย่างย่อของผู้เข้าประกวดนางงามปี 2491 จัดทำโดยกองประกวดนางสาวไทย (1 lot)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 5,600

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Picture - Lot of 3 photo albums and 4 clear holders housed the photos and pictures of Miss Thailand. Also 2 boxex filled with picture postcards and pictures of various Miss Thailand. F.(1 lot)
รูปภาพ - กลุ่มอัลบั้มรูป 3 เล่มและแฟ้ม 4 แฟ้ม ใส่รูปถ่ายและรูปภาพนางสาวไทย และกล่อง 2 กล่องใส่ไปรษณียบัตรภาพและรูปถ่ายนางสาวไทยหลายคน F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 8,600

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Collection of unused 31 coloured cards pictured of mostly King Rama IX and Royal family and King Rama V. Fine to very fine. (31)
ไปรษณียบัตรภาพ - ชุดไปรษณียบัตรภาพสียังไม่ใช้ 31 ใบ ส่วนใหญ่เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและราชวงศ์ อีกทั้งพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพดีถึงดีมาก (31)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 10 picture postcards from Germany, Italy, Switzerland, and Japan of which 3 cards postage stamps missing. Also 1976 airmail cover from U.S.A. to Bangkok mixed franking with definitive postage stamps totally 34c, upper left corner torn out. Aging but still fine. F.(10+1)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 10 ใบส่งจากเยอรมัน, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, และญี่ปุ่น มี 3 ใบที่แสตมป์หายไป ยังมี 1976 ซองส่งทางอากาศจากสหรัฐอเมริกามากรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ทั่วไปปนชุด รวม 34c,, มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดหายไป เก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(10+1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture poscard showing portrait of H.M. King Vajiravudh printed by R. Lenz & Co. Used. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์โดย R. Lenz & Co ใช้แล้ว สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard issued by Siam Red Cross expressing their gratitude for helping on the Red Cross Day B.E. 2473. Addressing to Mom Chao Phatthana Yu Disakun, Worradis Palace. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพออกโดยสภากาชาดสยาม ขอขอบพระคุณที่ได้ช่วยเหลือในงานวันกาชาด พ.ศ. 2473 จ่าหน้าถึง หม่อมเจ้าพัฒนายุ ดิศกุล วังวรดิศ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:43:   unsold

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard showing the portrait of King Chulalongkorn. Unused. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 6,000

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Picture postcards 1903-39 Lot of 8 included 1. 1906 “Royal Palace” from Bangkok to France, 2. 1922 “Birds eye view from Wat Poh” from Lopburi ro Austria, 3. 1939 “Wat Benchamabopitr” from Bangkok to Argentina. The rest CTO. Mostly fine. F.(8)
2446-82 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 8 ใบ ประกอบด้วย 1. 2449 “Royal Palace” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส, 2. 2465 “Birds eye view from Wat Poh” ส่งจากลพบุรีไปออสเตรีย, 3. 2482 “Wat Benchamabopitr” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปอาร์เยนติน่า ที่เหลือทำเพื่อการสะสม ส่วนใหญ่สภาพดี F.(8)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
Poster - Lot of 2 Thailand Posters. “VISIT THAILAND” by Tourist Organization Thailand size 57x90 cm. some faults & 1966 “5th ASIAN GAMES BANGKOK” size 51.5x72 cm. folds, some faults. (2)
โปสเตอร์ - โปสเตอร์จัดทำโดยประเทศไทย จำนวน 2 แผ่น “VISIT THAILAND” จัดทำโดย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขนาด 57x90 ซม. มีตำหนิเล็กน้อย และ พ.ศ.2509”เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5 กรุงเทพ” รูปกีฬาบาสเก็ตบอล ขนาด 51.5x72 ซม. มีรอยพับและมีตำหนิเล็กน้อย (2)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 4,000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 42  Download Blank POST-BID
Print - Lot of 15 produced photographs by Krungthai Bank showing the Royal Activities of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit. Size 10”x14”. Very interesting. F.(13)
ภาพพิมพ์ - กลุ่มภาพถ่ายจัดทำโดยธนาคารกรุงไทย 15 ภาพ เป้นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล และสมเด็จพระราชินี ขนาด 10”x14” น่าสนใจ F.(13)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4,400

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
Royal Command - An autographed letter No. 222/473 dated 13 November B.E. 2473 to Chao Phraya Sripipat regarding approval of reimbursement in amount of 900.76 Baht as requested by Ministry of Wang. Signed by King Prajadhipok in Thai. Letter head formula of Royal Command size 8”x11”. Small hole on upper left corner and center folded. Very interesting. F.(1)
พระบรมราชการโองการ - พระบรมราชการโองการที่ 222/473 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ถึงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เรื่องทรงอนุมัติจ่ายเงินจำนวน 900.76 บาทตามที่กระทรวงวังขอเบิกมา ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ปร. กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ พระที่นั่งอัมพรสถาน ขนาด 8”x11” มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ และมีรอยพับกลาง น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 8,200

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
Royal Command - Royal Command dated 21 February R.S. 114 let Luang Sit and Nai May be officer of Department of the Treasury and report to H.R.H. Prince Sommot Amarabandhu “what should be done? and how has it been done?” and to survey building on Fueng Nakorn Road, etc. on 2 pages of paper size 7”x4.5” one bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) on upper left and one without. Signed by King Rama V. Several small holes on upper left corner. One paper minor fault. Very interesting. F.(2) .
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 114 ให้หลวงสิทธิ์และนายเม่ เป็นพนักงานตรวจจัดการโยธาในกรมพระคลังข้างที่ทั่วไป การที่จะควรทำ ควรจัดอย่างไร และได้ทำแล้วอย่างไร ให้แจ้งรายงานต่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์” และคิดตรวจดูที่บ้านริมถนนเฟื่องนคร และอื่นๆ บนกระดาษขนาด 7”x4.5” สองแผ่น แผ่นหนึ่งมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่มุมบนด้านซ้าย อีกแผ่นหนึ่งไม่มี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ หลายรู แผ่นหนึ่งมีตำหนิ น่าสนใจ F.(2)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 6,200

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Royal Funeral Book of Her Majesty Queen Sawang Vadhana in April 1956, size 17x23 cm. softbound cover. This book was mailed to Phraya Kalahomrajsena. And including small softbound cover book size 11x14 cm. by The Siam Society contents about H.M.'s biography and B&W illustration. Another Royal Funeral Book of Her Majesty Queen Rambai Brani, the Royal Consort of His Majesty King Prajadhipok. Fine condition. Rare. (3)
หนังสืองานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี เดือนเมษายน พ.ศ. 2499 ขนาด 17x23 ซม. ปกอ่อนหนังสือเล่มนี้ส่งทางไปรษณีย์ถึงพระยากลาโหมราชเสนา และยังมีหนังสือปกอ่อนเล่มเล็ก ขนาด11x14 ซม. โดย The Siam Society เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์และภาพประกอบขาวดำ หนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสืองานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2528 สภาพดีและหายาก (3)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 6,400
Found 2880 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction, 20th-21st June 2020 ; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price