รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - Benjasiri Grand Ballroom 5th Floor, Sukhumvit Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 - ห้องเบญจศิริแกรนด์บอลรูม ชั่น 5 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Auction Date: 4th April at 10.30 am & 5th April 2020 at 9.30 am
Postpone to : 25th April at 10.30 am & 26th April 2020 at 9.30 am

Postpone to : 16th May at 10.30 am & 17th May 2020 at 9.30 am
Postpone to : 20th June at 10.30 am & 21st June 2020 at 9.30 .. for more information

วันประมูล: วันเสาร์ที่ 4 เมษายน เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 9.30น.
เลื่อนเป็น
: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 9.30
น.
เลื่อนเป็น
: วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30น.
เลื่อนเป็น: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 10.30 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30น. .. รายละเอียดเพิ่มเติม


Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 1st - 4th April at 10.30-19.00  postpone to 22nd - 26th April at 10.30-19.00
Thursday 14th May 2020 : 10.30 am - 6.30 pm
Friday 15th May 2020 : 10.00 am - 6.30 pm
Saturday 16th May 2020 : 10.00 am - 6.30 pm


โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 1 - 4 เมษายน เวลา 10.30–19.00 น.  เลื่อนเป็น วันที่ 22 - 26 เมษายน เวลา 10.30–19.00 น.
วันพฤหัสฯที่
14 พฤษภาคม 2563 : 10.30 - 18.30
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : 10.00 - 18.30
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 : 10.00 - 18.30

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - Siam Ballroom, 8th Floor
Thursday 18th June 2020: 10.30am – 6.00pm
Friday 19th June 2020: 10.00am – 6.00pm
Saturday 20th June 2020 10.00am – 6.00pm

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 - ห้องสยามบอลรูม ชั้น 8
ันพฤหัสฯที่ 18 มิถุนายน 2563 : 10.30 – 18.00
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 : 10.00 – 18.00
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 10.00 – 18.00

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,000 lots with starting prices over 25,000,000 THB. (€700,000) Featuring 3 famous collections:

  1. Ayuth Krishnamara “SIAM – KING RAMA IV AND KING RAMA V (1837 – 1904)” – F.I.A.P. Grand Prix Prize Winner @ 32nd Asian Stmap Exhibition 2016 & F.I.P. Grand Prix Prize Winner @ The World Stamp Exhibition 2018
  2. Puvadon Techatewon “King Bhumibol - Thailand Error Notes”
  3. “Collection of Silver Proof Coins 1974 – 2018”

Stamps: Large selection of postal history including rare postal rates, imperforated, error. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues both in mint blocks and used blocks. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Revenue: Large selection of rare denominations on documents including Genral Issue of One Chang, 40Baht, 20Baht; Long green court fee of 80Baht bi-colour 14 values on a single

Thai Banknotes: Collection of “Thai Error Notes” .Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Others are graded and ungraded gold & silver coins, large selection of very popular modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 10-92)
Saturday 20th June 2020 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร 1-72 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 73-127 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 128-321 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 322-395 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 396-469 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 470-522 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 523-560 Print this section catalogue
SECTION 8 CHARITY LOTS รายการสแตมป์การกุศล 561-586 Print this section catalogue
SECTION 9 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 587-631 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2490-ปัจจุบัน) 632-815 Print this section catalogue
SECTION 11 STAMPS: LOTS - 1883 - present ายการสแตมป์รวม ร. 5 - ร. 9 816-913 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 914-1000  

Session 2: COINS LOTS & SACKS-BUDDHA-CASTING ALLOYS-เหรียญรวม-ถุง-กระสอบ-พระ-รูปหล่อ (หน้า 93-110)
Saturday
20th June 2020 at 3.00 p.m. / วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 15.00น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 12 COINS-MEDALS: LOTS & SACKS เหรียญกษาปณ์-ที่ระลึก รายการรวม 1001-1082 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ    
SECTION 13 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 1101-1264 Print this section catalogue
SECTION 14 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 1265-1276 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1277-1400  

Session 3: POD DUANG - ANCIENT MONEY - พดด้วง - เงินโบราณ (หน้า 111-120)
 Saturday 20th June 2020 at 4.15 p.m. / วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 16.15น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 15 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 1401-1455 Print this section catalogue
SECTION 16 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1456-1495 Print this section catalogue
SECTION 17 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1496-1543 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1544-2000  

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 134-162)
Sunday 21th June 2020 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 18 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2151 Print this section catalogue
SECTION 19 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2152-2184 Print this section catalogue
SECTION 20 BOND & WARRANTS พันธบัตร และ เอกสารการเงิน 2185-2187 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2188-2245 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2246-2300  

Session 5: THAI GOLD COINS-MEDAL-เหรียญกษาปณ์ทองคำ-เหรียญที่ระลึก (หน้า 140-162)
Sunday 21th June 2020 at 10.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 10.45น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 22 THAI GOLD COINS: 1860 -present เหรียญกษาปณ์ทองคำ (ร.4-ปัจจุบัน) 2301-2423 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2424-2500  
SECTION 23 MEDALS: RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5-ร.8 (พ.ศ.2413-2489) 2501-2564 Print this section catalogue
SECTION 24 MEDALS: RAMA IX (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 2565-2724 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2725-2800  

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 163-173)
Sunday
21th June 2020 at 12.30p.m. / วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 12.30น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 25 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2801-2852 Print this section catalogue
SECTION 26 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2853-2903 Print this section catalogue
SECTION 27 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2904-2918 Print this section catalogue
SECTION 28 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2919-2942 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2943-3000  

Session 7: THAI BANKNOTE-THAI MINT ERROR-THAI COINS RAMA III-IX
ธนบัตรไทย-เหรียญตลกไทย-เหรียญกษาปณ์ไทย ร.3-ร.9 (หน้า 174-232)

Sunday 21th June 2020 at 1.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 1.30น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 29 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 3001-3116 Print this section catalogue
SECTION 30 BANKNOTE SERIES IX - XVI ธนบัตร รุ่น 9 - 16 3117-3261 Print this section catalogue
SECTION 31 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 3262-3268 Print this section catalogue
SECTION 32 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 3269-3372 Print this section catalogue
SECTION 33 PROOF - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 3373-3463 Print this section catalogue
SECTION 34 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 3464-3484 Print this section catalogue
SECTION 35 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 3485-3507 Print this section catalogue
SECTION 36 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ .3-ร.8 (พ.ศ.2378-2489) 3508-3626 Print this section catalogue
SECTION 37 MINT ERROR เหรียญตลก 3627-3634 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3635-3761 Print this section catalogue
SECTION 39 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียณรวม 3762-3819 Print this section catalogue

 

"Collectibles Market Place" @ Novotel Bangkok Sukhumvit 20.

18th – 21th June 2020(4 days) @ Benjasiri Grand Ballroom :
over 20 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.
 

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai