รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Novotel Bangkok Sukhumvit 20 - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
@Benjasiri Grand Ballroom 5th Floor, 20th-21st June 2020 ...for more information
ณ ห้องเบญจศิริแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 48 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 48    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
Royal Command - An autographed letter No. 222/473 dated 13 November B.E. 2473 to Chao Phraya Sripipat regarding approval of reimbursement in amount of 900.76 Baht as requested by Ministry of Wang. Signed by King Prajadhipok in Thai. Letter head formula of Royal Command size 8”x11”. Small hole on upper left corner and center folded. Very interesting. F.(1)
พระบรมราชการโองการ - พระบรมราชการโองการที่ 222/473 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ถึงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เรื่องทรงอนุมัติจ่ายเงินจำนวน 900.76 บาทตามที่กระทรวงวังขอเบิกมา ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ปร. กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ พระที่นั่งอัมพรสถาน ขนาด 8”x11” มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ และมีรอยพับกลาง น่าสนใจมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 8,200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 48 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction, 20th-21st June 2020 ; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price