รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 73 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 73    meaning Starting: THB 80000   Approx: € 2285  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 22 May R.S. 113 No. 3327 signed by H.R.H. Krom Luang Pichit Preechakorn affixed single 1 Chang on 1 Salung (#FG-0114) paid for supreme court's verdict by defendant. The stamp was tied by court cancellation with Thai text reads “9 July R.S. 113 verdict fee paid by defendent in amount of 1 Chang”. Fine. Rare. F.(1)
เอกสาร- เอกสารศาลลงวันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ. 113 ที่ 3327 ลงพระนามโดยกรมหลวงพิชิตปรีชากร ผนึกอากรแสตมป์ ชนิดราคา 1ชั่ง บน 1 สลึง (#FG-0114) จ่ายค่าคำตัดสินโดยจำลย แสตมป์ประทับตราศาลและมีอักษรไทยอ่านได้ว่า “วันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ราชการคำตัดสินของนายโทนราคา 1 ชั่ง สภาพดี หายาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 73 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price