รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 63 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 63    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Pocket Book - Lot of pocket books size average 13x18 cm. in total of over 150 books of miscellaneous topics.Mostly fine. Low starting price. Less than 7 Baht/book. F.(150+)
พอคเค็ทบุ๊ค - กลุ่มพอคเค็ทบุ๊คขนาดเฉลี่ย 13x18 ซม. รวมกว่า 150 เล่มในหัวข้อต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ เล่มละไม่ถึง 7 บาท F.(150+)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 63 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price