รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 74 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 74    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 1 December R.S. 113 corresponding to 1 December 1894 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 40 Baht on 1 Sik in black (Blakeney #FG-0112), tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. High value usage on document very rare. F.(1)
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 113 ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 1894 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0112) ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ แสตมป์อยู่ในสภาพดี อากรราคาสูงบนเอกสารหายากมาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 74 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price