รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 96 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 96    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Court document affixed 40 Baht Court Fee First Issue (#FC-1011) in strip of 4, 20 Baht Court Fee First issue (#FC-1010) in strip of 6, 40 Baht Court Fee Second Issue (#FC-2109) and 1 Baht on 20 Baht (#FC-1702) in total of 285 Baht paying for court fee. Also affixed a pair of 40Baht Court Fee First Issue (#FC-1011) totally 80Baht paying for judment fee. All tied by Court of Justice cancellation dated 2.5.58. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 40บาท (#FC-1011) แถวแนวนอน 4 ดวง , แสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 20 บาท (#FC-1010) แถวนอน 6 ดวง, แสตมป์ฤชากรชุดสองชนิดราคา 40 บาท (#FC-2109) และชนิดราคา 1บาท บน 20บาท (#FC-1702) รวมทั้งสิ้น 285 บาทจ่ายค่าขึ้นศาล นอกจากนี้ยังผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรกชนิดราคา 40บาท (#FC-1011) หนึ่งคู่ รวมเป็นเงิน 80 บาท จ่ายค่าตัดสิน ทั้งหมดประทับตราศาลยุติธรรมลงวันที่ 2.5.58 สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 96 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price