รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 95 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 95    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Document - Civil Court of Pratoomthani's document dated 17 October 1924 to Land Registration Department of same province, mixed franking with Court Fee Revalued 30b. on 40b.(#FC-1802) bi-colour and a pair of 25st. on 16Atts(#FV-1509) and Erawan 2x1b.(#FC-3204) and 5b.(#FC-3206), totally 37.50b. paying for map making process 16b., drawing map 20b. and other 1.50b. Tied by “Land Registration Pratoomthani” rubberstamp in red. Upper left corner torn out but still fine. Rare. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลจังหวัดประทุมธานี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2467 ถึงนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดเดียวกัน ผนึกอากรแสตมป์ ฤชากรแก้ราคา 30บ. บน 40บ.(#FC-1802) สองสี และราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FV-1509) หนึ่งคู่ และชุดเอราวัณ ราคา 1บ.(#FC-3204) 2 ดวงและราคา 5บ.(#FC-3206) รวมเป็นเงิน 37.50บ. จ่ายค่าทำแผนที่ 16บ., ค่าเขียนแผนที่ 20บ. และอื่นๆ 1.50บ. ประทับตรายาง “หอทะเบียนที่ดิน ประทุมธานี” สีแดง มุมบนด้านซ้ายฉีกขาดแต่สภาพยังดี หายาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 95 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price