รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 98 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 98    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - Court document dated 19.1.2466 mixed franking with Erawan Court Fee 4baht for sue charge and 60 baht for court fee paying by Court Fee 10 baht revalued 5baht bi-colour in strip of but missing 5 values missing as of torn out. All stamps tied by “Yu Ti Tam” single ring cancellation dated 19.1.66. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลลงวันที่ 19.1.2466 ผนึกอากรฤชากรช้างสามเศียร ราคา 4 บาท จ่ายค่าฟ้อง และค่าขึ้นศาล 60 บาท จ่ายโดยการผนึกอากรฤชากรสองสี 10 บาทแก้เป็น 5 บาท เป็นแถว แต่แสตมป์หายไป 5 ดวง ทั้งหมดประทับตราวงกลมชั้นเดียว “ยุติธรรม” วันที่ 19.1.66 (1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 98 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price