รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 78 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 78    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Document - Appeal Court's document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sio in red (Blakeney #FG-0106) on 26 July R.S. 115 corresponding to 26 July 1896 paying the court fee. Stamps in good condition. Red surcharge usage on document very rare. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (Blakeney #FG-0106) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ร.ศ. 115 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 1896 เพื่อจ่ายค่าขึ้นศาล แสตมป์อยู่ในสภาพดี ตัวพิมพ์แกห้สีแดงบนเอกสารหายากมาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 78 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price