รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 69 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 69    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 50+ miscelenous topics included 15 each of Chinese text, 10 each of English text such as “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” by Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” by Melanie Chew, etc. and 25 Thai text included “Legend of Thai Television” by Jumnong Rungsikul, “Sampeng: History of Chinese Communities in Bangkok” by Supang Chunvanich, etc. Both hardbound and softbound copy. Size 12x16 cm. to 28x38 cm. Excellent condition. F.(50+)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือหลากหลายเรื่องราวประมาณ 50+ เล่ม ประกอบด้วยหนังสือภาษาจีน 15 เล่ม, หนังสือภาษาอังกฤษ 10 เล่ม เช่น “Wrap Them, Store Them, Peddle Them, The Filipino Way” โดย Marilen Nolasco-Espiritu “Leaders of Singapore” โดย Melanie Chew, เป็นต้น และเป็นภาษาไทย 25 เล่ม ประกอบด้วย “ตำนานโทรทัศน์ไทย” โดย จำนง รังสิกุล, “สำเพ็ง: ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ” โดย สุภางค์ จันทวานิช เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 12x16 ซม. ถึง 28x38 ซม. สภาพดีมาก F.(50+)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 69 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price