รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 76 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 76    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Bureaucrat Case dated 29 January R.S. 111 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110)x3 surcharged in black in vertical strip of 3, General Revenue First Issue - Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101)x1 surcharged in black, General Revenue First Issue 1 salung(#FG-0004) pair and General Revenue First Issue 1 Tical(#FG-0006) in vertical strip of 3. Document nearly split in two parts but reinforced by hinges. Inspection highly recommended. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์-คดีหลวง ลงวันที่ 29 มกราคม ร.ศ. 111 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1 ซีก(#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ เป็นแถวแนวตั้ง 3 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว(#FG-0101)x1 ดวง ตัวพิมพ์แก้สีดำ, อากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง(#FG-0004) คู่หนึ่ง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท(#FG-0006) แถวนอนตั้ง 3 ดวง เอกสารเกือบขาดเป็นสองส่วนแต่ปิดฮินท์ป้องกันไว้ ควรตรวจสอบอย่างยิ่ง (1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 76 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price