รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 84 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 84    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - 1889 Land Deed of Uthaitanee dated 10 June R.S. 109 affixed with General Revenue First Issue 1 tical revalued 6 tical (#FG-0201) and stamped with large and small seals in red. Size 22x24 cm. Upper left with 2 punching holes. Fine. F.(1)
โฉนดตราจอง - 2433 โฉนดตราจองแขวงเมืองอุไทยธานี ลงวันที่ 10 มิถุนายน ร.ศ. 109 ผนึกอากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก ราคา 1บาทแก้ราคาเป็น 6 บาท (#FG-0201) และประทับตราแดงขนาดใหญ่ เล็กหลายตราด้วยหมึกสีแดง ขนาด 22x24 ซม. มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 2 รู สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 84 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price