รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 97 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 97    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - 1944, a receipt handwritten on tablet paper dated 27 October 1944 issued at Chiang Tung bearing a Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue value 10st. stamp to show that the tax had been paid. Document size 19x15.5 cm. Good condition and nicely arranged on one ablum page. F.(1)
เอกสาร - 2487, ใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นบรรทัด ลงวันที่ 27 ตุลาคม เอกสาร - 2487 ออกที่เชียงตุง ผนึกอากรแสตมป์ชุดไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า ราคา 10สต. เพื่อแสดงว่าได้จ่ายภาษีแล้ว เอกสารมีขนาด 19x15.5 ซม. สภาพดีและจัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีทประกวด F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 97 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price