รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 56 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 56    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Sarakadee magazine - Lot of 30 copies of Sarakadee Magazine from Vol. 10 April B.E. 2537 to Vol. 26 February B.E. 2554 with few duplicates. Good condition. Low starting price, average around 35 Baht/copy. F.(30)
วารสารสารคดี - กลุ่มวารสารสารคดี 30 ฉบับ จากปีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2537 ถึงปีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีซ้ำบางฉบับ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำเฉลี่ยฉบับละ 35 บาท F.(30)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 56 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price