รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 80 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 80    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 12 May R.S. 114 corresponding to 12 May 1895 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sik 2 lines frameless overprinted in red (Blakeney #FG-0109), tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. Upper left corner minor fault. Upper right tied by “SANAM SATIT YUTTITHAM APPEAL COURT” handstamp dated 23 May R.S. 114. Usage of 2 lines frameless overprinted in red on document very rare. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ร.ศ. 114 ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม 1895ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก เป็น 2 บรรทัดไม่มีกรอบ ตัวพิมพ์แก้สีแดง (Blakeney #FG-0109)ประทับด้วยตราของศาลอุทธรณ์ แสตมป์อยู่ในสภาพดี มุมบนซ้ายแหว่งขาด มุมบนขวาประทับตรา “สนามสถิตย์ยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” วันที่ 23 พฤษภาคม ร.ศ. 114 ตัวพิมพ์แก้สีแดง 2 บรรทัดไม่มีกรอบ บนเอกสารหายาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 80 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price