รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 86 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 86    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Court Fee - First Issue Changing in currency single killer bar and narrow surcharge monocolour included 1st. on 1Att, 5st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 8Atts, 25st. on 10Atts, 25st. on 16Atts, 25st. on 16Atts double killer bar. And Surcharged “Baht” monocolour included 1b. on 10b., 1b. on 20b., bi-colour included 1b. on 20b., 4b. on 10b., 4b. on 40b., 5b. on 10b., and 30b. on 40b. Totally 14 values. Fine used. Nicely housed on 2 exhibit pages. F.(14)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ สีเดียว ประกอบด้วย ราคา 1สต. บน 1อัฐ, 5สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 10อัฐ, 25สต. บน 16อัฐ, 25สต. บน 16อัฐ เส้นขีดฆ่าคู่ และแก้ราคา “บาท” สีเดียว ได้แก่ 1บ. บน 10บ., 1บ. บน 20บ., วสองสีได้แก่ 1บ. บน 20บ., 4บ. บน 10บ., 4บ. บน 40บ., 5บ. บน 10บ., และ 30บ. บน 40บ. รวมทั้งสิ้น 14 ดวง ใช้แล้วสภาพดี จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 2 แผ่น F.(14)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 86 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price