รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Saturday 16th May 2020 at 10.30am. and Sunday 17th May 2020 at 9.30am. .. for more information
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. .. รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 26 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Photogragh - B & W photograph of H.R.H. Prince Kitiyakara Voralaksana, the Prince of Chanthaburi and Princess Chandaburi, size 16.5x21.5 cm. Also Royal letter dated 14 July R.S. 119 to Krom Muen Wachirayan advising that Director's report had been published in the Royal Gazette. (2)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถและพระชายา ขนาด 16.5x21.5 ซม. ยังมีลายพระหัตถ์ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ร.ศ. 119 ถึงกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทูลให้ทราบว่ารายงานผู้อำนวยการได้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาด้วย (2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 26 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 16th-17th May 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price