รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 83 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 83    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
Document - Appeal Court's document affixed with General Revenue First Issue - 1 Baht (Blakeney #FG-0005)x3, General Revenue First Issue - Revalued 1 Att on 1 Sio in black (Blakeney #FG-0101)x8, General Revenue First Issue - Revalued 4 Atts on 1 Sio in black (Blakeney #FG-0105), and Agriculture Tax 2 salung, tied by handstamp of Appeal Court Civil Case. Stamps in good condition. Upper left corner minor fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ผนึผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - ราคา 1บาท (Blakeney #FG-0005)x3 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1อัฐ บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0101)x8 ดวง, อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4อัฐ บน 1เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0105), และอากรค่านา 2 สลึง , ประทับตราของศาลอุทธรณ์คดีราษฎร แสตมป์อยู่ในสภาพดีมุมบนด้านซ้ายมีตำหนิ F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 83 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price