รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 77 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 77    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Appeal Court dated 12 March R.S. 115 corresponding to 12 March 1896 affixed with 2 each General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Sik in black (Blakeney #FG-0107), totally 8Baht paying the Sentence fee, tied by handstamp of Appeal Court. Stamps in good condition. F.(1)
เอกสาร - คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 12 มีนาคม ร.ศ. 115 ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 1896 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1ซีก ตัวพิมพ์แก้สีดำ (Blakeney #FG-0107) 2 ดวง รวม 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลอุทธรณ์ แสตมป์สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 77 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price