รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 59 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 59    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Telegram - Lot of 2 telegrams included 1. Telegram dated 7/1/16 to Chao Phraya Sadet in Bangkok on Royal Telegraphs form. And 2. Telegram on dated 1/12/2481 from Bangkok to HRH Chulachakrabongse at Hua Hin. Fine. F.(2)
โทรเลข - กลุ่มโทรเลข 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. โทรเลขลงวันที่7/1/16 ถึงเจ้าพระยาพระเสด็จ กรุงเทพฯ บนกระดาษโทรเลขกรุงสยาม และ 2. โทรเลขลงวันที่ 1/12/2481 จากกรุงเทพฯ ถึงพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หัวหิน บนกระดาษโทรเลขสยามสภาพดี F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 59 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price