รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 2, showing item 70 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 70    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 28  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 7 books and 1 notebook included 1. 1973 “The Third Crown Prince” by Lions Club Of Bangkok (Dusit); 2. 1972 “Biography of Chao Khun Norara (Tham Thamwitkako)” by Karun Hemvanich; 3. 1974 “Poem Praise of the King Rama IX” by Kua Nakorn, etc. Four hardbound covers and two softbound cover. Notebook “Royal Regalia” by Telephone Organization of Thailand. Fine. F.(8)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 7 เล่มและสมุดบันทึก 1 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2516 “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช องค์ที่ 3” โดยสโมสรไลออนส์ดุสิต; 2. 25152 “ประวัติท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ” โดยการุณย์ เหมวนิช; 3. 2517 “เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” โดยเกื้อ นคร, เป็นต้น ปกแข็ง 4 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม บันทึก “สิริราชภัณฑ์” โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สภาพดี F.(8)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 70 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price