รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 36 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 36    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 3 colour photographs of Her Royal Highness Prince Chulabhorn and her husband, Size 12x16 cm. mounted in cardboard size 21.5x26cm. On cardboard underneath of one photo bearing wording “giving to Nong & Ning, giving to Puen & Nong” and signed by both. Also on the second photo shown signatures of both. Fine. F.(3)
พระฉายาบักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์และพระสวามี ร.ท. วีระยุทธ ดิษยะศริน รวม 3 ภาพ ขนาด 12x16 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 21.5x26 ซม. บนกระดาษแข็งต็ภาพๆ หนึ่งมีข้อความว่า “ให้น้อง & หนิ่ง, ให้เพื่อนและน้อง”และลายเซ็นต์ของทั้งสอง อีกภาพหนึ่งมีแต่ลายเซ็นต์ของทั้งคู่ สภาพดี F.(3)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 36 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price