รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 11 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 11    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - Radiogram Form dated 17 February B.E. 2488 from Military Governor of Thai Occupation of Burma Chiang Tung to Department of Alliance Coordination in Bangkok. Contents about paying transportation to many government officials withdrawn and Ministry of Finance to transfer money. Very interesting. Fine. F.(1)
เอกสาร - กระดาษเขียนข่าวสื่อสารลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 จากข้าหลวงทหารสหรัถไทยเดิมถึงกรมประสานงานพันธมิตร กรุงเทพฯ เรื่องการจ่ายเงินค่าพาหนะให้ข้าราชการที่ถอนกลับจำนวนมากและให้กระทรวงการคลังโอนเงิน น่าสนใจ สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 11 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price