รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 32 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 32    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Queen Elizabeth II, Prince Philip Duke of Edinburgh size 28x36 cm. on cardboard size 30x42 cm. On cardboard bearing the signatures of Their Majesties in black ink. This photograph was bestowed to Halifax Shipyards according to the included original letter dated 19th July 1976. Very interesting. F.(1+1)
ภาพถ่าย - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2, เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ขนาด 28x36 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 30x42 ซม. บนกระดาษแข็งใต้ภาพมีพระปรมาภิไธยของทั้งสองพระองค์ด้วยหมึกสีดำ ภาพนี้ได้พระราชทานให้ บริษัท Halifax Shipyards ตามจดหมายต้นฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 1976 ที่แนบมาด้วย น่าสนใจ F.(1+1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 32 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price