รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1, showing item 43 from total of 2880     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 43    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard issued by Siam Red Cross expressing their gratitude for helping on the Red Cross Day B.E. 2473. Addressing to Mom Chao Phatthana Yu Disakun, Worradis Palace. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพออกโดยสภากาชาดสยาม ขอขอบพระคุณที่ได้ช่วยเหลือในงานวันกาชาด พ.ศ. 2473 จ่าหน้าถึง หม่อมเจ้าพัฒนายุ ดิศกุล วังวรดิศ สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 43 from total of 2880    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price